hvalp på stranden med bold

Naturstyrelsen beskriver meget klart og tydeligt, hvordan reglerne er for hunde på stranden. Hundeejere må nemlig ikke bare lade deres hund løbe frit rundt i naturen og på stranden, og skal altid have hunden under kontrol.

Ifølge Naturstyrelsen skal man altid færdes med sin hund i snor, når man befinder sig på offentlige tilgængelige områder. Løse hunde er tilladt enkelte steder, men det er kun hvis der forefindes anvisning om dette, på stedet.

Særregler for hunde på stranden

Reglerne er dog lidt anderledes, når det kommer til at have hunden med på stranden. I sommerhalvåret, fra starten af april – til og med september, skal hunde være i snor, når man færdes med dem på stranden.

Men i vinterhalvåret er reglerne dog anderledes. Her må man nemlig, på de fleste strande, lade hunden være løs fra oktober til marts. Loven foreskriver dog at man som hundeejer altid skal have fuld kontrol over hunden. Dette betyder at man skal kunne kalde den til sig, i alle situationer.hund på stranden med frisbee

Overhold altid den lokale skiltning

Enkelte strande tillader ikke hunde, der ikke føres i snor. Derfor skal man som hundeejer altid overholde den lokale skiltning, for at undgå problemer. Det kan måske virke restriktivt, men oftest findes der en god grund til restriktionerne.

Køb BullerBox

Mange strande har unikt fugle- og dyreliv. Ligesom i skoven, hvor man heller ikke må lade hunden løbe frit rundt, kan fritgående hunde forstyrre dette dyreliv. I værste tilfælde flygter fuglene og dyrene fra deres territorie, da de anser hunde som naturlige ”fjender”. Dette kan have store konsekvenser for det lokale dyreliv, ødelægge parringer eller separere dyreunger fra deres forældre.

Ingen hundebadning ved blåt flag

Man må som hundeejer ikke tage ophold på strande, hvor der er hejst det blå badeflag. Det blå flag er en international ordning, der skal sikre så rent badevand og de bedste badeoplevelser som muligt.

Hunde har et naturligt fedtindhold i deres pels. Dette fedt kan forringe vandkvaliteten, hvorfor det er forbud for hunden at bade ved blåt flag.

Man dog godt begive sig igennem området med hunden, selvom det blå flag er hejst.hund der graver i sandet på stranden

Begræns hundens indtag af saltvand

Mange hunde elsker havvandet og man ser ofte hundeejere på stranden, der kaster pinde eller bolde i vandet, som hunden gladeligt svømmer ud og henter. Det er dog værd at bemærke, at havvand kan give hunde diarré, hvis de får slugt for meget. Saltvandet har samme virkning på hundes mave, som hos mennesker.

Læs mere i denne artikel, hvis du er i tvivl om, hvad hunden ikke må spise. Her beskrives der, hvilke madvarer, der kan føre til dårlig mave hos din hund.

Det kan være svært at begrænse hundens indtag, men den bør ikke drikke direkte af vandet. Man bør derfor altid have rent vand med, som hunden kan drikke før og efter svømmeturen. Husk som altid også hundeposer, så andre besøgende på stranden ikke får trådt i hundens efterladenskaber.

De danske hundeskove

I Danmark findes der en lang række hundeskove, fordelt over hele landet. I disse må du som hundeejer færdes med din hund, uden snor, hele året rundt. Som ved al færdsel på offentlige områder, skal man stadig kunne kalde sin hund til sig, og altid have fuld kontrol over denne.

Køb BullerBox